wat wij bieden

Als je tot in in je ziel bevroren bent … wie warmt je dan op, zodat je weer kunt ademhalen? En je je vanuit een hernieuwd bewustzijn opnieuw kan verbinden, zo je weg naar huis vindend waar je kunt samen zijn met degene bij wie je werkelijk hoort?

Zowel voor individuen als voor teams bieden wij een veilige plaats waar de kern van wat ons belemmert om te gedijen, bewust en bekend kan worden en manieren om te veranderen worden aangeboden. Wij begeleiden het proces van heropleving in de tijd.

Voor mensen die met mensen werken verzorgen wij ervaringsgerichte workshops afgestemd op de specifieke vraag en wens vanuit uzelf aangaande (mentaal) welzijn, bewustwording en praktisch gerichte veranderings-processen.

 

Voor individuele en persoonlijke ontwikkelings- en bewustwordingsprocessen bieden wij een gestructureerde ontwikkelingsreeks aan in vier stappen.

Het verlangen om universele levensprocessen en natuurlijke wetten te verstaan en die te leven nodigde uit om onze persoonlijke creatieve talenten te ontwikkelen. Deze maakten het mogelijk onszelf te herkennen en uit te drukken in ons bestaan. Een Kunst van Leven, van nieuwsgierig, bewust zijn en dat delend met anderen.

Hoe ons te benaderen

Heeft u vragen?

We staan altijd open om te praten over uw bezigheden,

nieuwe projecten, creatieve mogelijkheden

en hoe we van dienst kunnen zijn.