Mentorschap sessies

‘Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts’

Albert Einstein

Om een verantwoorde basis bij jezelf neer te leggen

voor een innerlijk groeiproces vanuit de mens die je nu bent.


Op een zelf-verantwoordelijke, persoonlijke en authentieke wijze inzichten verkrijgen in

en met kennis een brug bouwen naar nog niet gekende of bewust aanwezige,

innerlijke dimensies en kwaliteiten van jezelf als mens.


Om van daaruit verder te bouwen, via een geleidelijke en structurele weg

van bewustwording, transformatie en kennisoverdracht.


De nodige basisvoorwaarden scheppend om

verantwoord je levensontwikkelingen

aan te gaan en te hanteren.

 
 

Grace means that all of your mistakes

now serve a purpose instead of serving shame.

Brené Brown

Dat wat je tijdens jouw gehele levensweg

geleerd en toegeëigend hebt zijn jouw middelen.


Het is het concrete resultaat van wat jij hebt moeten doorploegen.


Zodat je die inhoudelijke kwaliteiten en je ervaringen

als leidraad kunt gebruiken voor je feitelijke handelen.


Bewust van jezelf zijn, vanuit je innerlijke rijkdom levend.


Je bent van harte uitgenodigd,


Ans & Alja

‘To sense is common. Use it. It’s common … sense.’

Ans & Alja

Praktische informatie

Duur:

90 minutes

Verzoek tot een sessie via e-mail:

ansenalja@theartofccb.nl

Tijd op afspaak

 

Prijs:

Eerste sessie € 120,=

Vervolg sessies € 90,=

Vrij van BTW

(gelieve vooraf per bank of contant en gepast te voldoen,

er is geen mogelijkheid tot pinnen of mobiel te betalen)

 

Per Skype, Zoom of LinkedIn

(Betaling vooraf te voldoen)

 

Adres:

Kerkstraat 38

5268 AG Helvoirt

 
Verzoek wordt per e-mail bevestigd.
 
 

Hoe ons te benaderen

Heeft u vragen?

We staan altijd open om te praten over uw bezigheden, nieuwe projecten, creatieve mogelijkheden en hoe we van dienst kunnen zijn.