Privacystatement ~terms and conditions

Privacy Statement

 

We use your personal and address data

only to correspond with you personally

and for the preparation of invoices.

 

Your data will be kept until our paths separate.

And for the 7 years to which we are legally obliged to keep them in our financial records.

Privacystatement

 

Wij gebruiken uw persoonlijke– en adresgegevens enkel en alleen om met u persoonlijk te corresponderen

en voor het opstellen van nota’s.

 

Uw gegevens worden bewaard tot het moment

dat onze wegen scheiden en gedurende

de 7 jaar waartoe wij wettelijk verplicht zijn

deze in onze financiële administratie te bewaren.

With care and wonder
The Gentles illuminate a path to the soul

All manuscripts, texts and illustrations,

on this website are intended for private reading and viewing.


To experience and enjoy them.

 

We greatly appreciate it when you respect

the illustrator and author of the work and her rights
by not abusing or generating any financial gain from the work,
as is required by law.

 

Therefore, nothing may be reproduced and/or published
in any way whatsoever, without prior written permission
of Alja Zwierenberg and/or Ans Rijpert.

 

All rights are reserved.

Alle manuscripten, teksten en illustraties,

op deze website zijn bestemd om in de privésfeer

te lezen en te bekijken.

 

Om ze te beleven en ervan te genieten.

 

Wij waarderen het zeer wanneer u de illustrator en schrijver

van het werk en haar rechten respecteert door

geen misbruik te maken noch geldelijk gewin

te genereren uit het gebodene,

zoals dat ook wettelijk geregeld is.

 

Niets mag dan ook verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden,
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Alja Zwierenberg en/of Ans Rijpert.

 

Alle rechten zijn voorbehouden.

How to approach us

Have any questions? We are always open to talk regarding your pursuits,

new projects, creative opportunities and how we can serve.