Hallo,
fijn je te ontmoeten.

The Art of CCB NIEUW groen van website achtergrond

In een wereld en tijd waarin we onze menselijke waarden en inhoudelijke functie tastbaar dreigen te verliezen worden we steeds vaker herkenbaar herinnerd aan onze wezenlijke behoefte onszelf te willen leven en daar doelmatig vorm en richting aan te geven.

 

Ieder op onze eigen unieke wijze, gebruikmakend van de in ons aanwezige talenten en een toegeëigende wil tot welzijn en geluk, hebben wij dit als leidraad in ons leven en geven we er op de ons gegeven wijze vorm aan.

Dare to follow your heart, it will lead you

so your feet will know where to go.

 

Alja & Ans

Pasfoto_Alja._54_website

Mevr. Alja Zwierenberg

Heeft zich als autodidact diverse vaardigheden en ambachten eigen gemaakt op het gebied van schilderen, illustreren, beeldhouwen, glas-in-lood zetten, brandschilderen, computeren en schrijven.

 

Eveneens bestudeert en onderzoekt ze universele levensprocessen en wetmatigheden, hoe deze gecommuniceerd worden en welke effecten ze hebben.

 

Ze studeerde aan de Pabo, de HKLT faculteit educatieve opleidingen (wiskunde en economie), voor leidster kindercentra en volgde diverse cursussen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling.

 

Sinds 1995 is ze als zelfstandige en mededirecteur van ZieZijn gevestigd. Samen met haar partner, verzorgt ze persoonlijke ontwikkelings- en innerlijke communicatiecursussen

en is ze als zelfstandig beeldend kunstenaar werkzaam voor particulieren en bedrijven.

 

Van jongs af aan is Alja verwonderd geweest over woorden en heeft ze zich afgevraagd hoe ze in essentie werken en welke krachten er in hen schuilen. Deze persoonlijke zoektocht werd geïnitieerd door de pijn die woorden haar kunnen doen, het gevoel van onrechtvaardigheid dat haar geregeld bekruipt en de ongemakkelijke sfeer die voelbaar in een ruimte aanwezig kan zijn wanneer woorden niet uitgesproken worden.

 

Uit de noodzaak die ze in zichzelf voelde het mysterie dat woorden in zich dragen te ontrafelen, volgde een welhaast levenslange queeste naar antwoorden.

 

Beschreven, geïllustreerd en geduid door haar in de metaforische vertellingenreeks ‘De legende van Mazze’, de dochter van Ridder RidderIk en Meisje Meis.

 

Ze wilde weten, op alle niveaus van het bestaan, waar de discrepantie in mensen vandaan komt die veroorzaakt dat hun woorden niet overeenkomen met hun daden, noch in overeenstemming zijn met de werkelijkheid zoals zij deze ervaart.

Dat ze niet authentiek zijn en daarmee niet vertrouwenswaardig

en de feitelijke, aantoonbare realiteit pijnlijk verdraaien.

 

Zijn hierin natuurlijke processen en mechanismen werkzaam?

Is er een natuurlijke wetmatigheid die dit fenomeen kan verklaren?

 

Langzaam maar zeker verwierf ze inzichten in de ware aard van gebeurtenissen en werd ze zich bewust van de onderliggende vertellingen ervan.

 

Ze begon ‘het waarom’ te  verstaan en kon vanuit een ander, breder en dieper, perspectief zien hoe feitelijke zintuiglijke waarnemingen (en de ontkenning ervan) onlosmakelijk met de ontwikkeling van de kracht van het Ik, het ego, en het zelfbewustzijn verbonden zijn. En de zuiverende rol die de natuurlijke vorm van agressie daarin heeft.

 

Ze ontdekte dat woorden een wonderbaarlijk en prachtig fenomeen in zich dragen en dat ze helder en duidelijk vormgeven aan dat wat in haar leeft, haar beweegt en bezielt.

 

Haar bevindingen heeft ze beschreven in het boek:

‘Wat ‘Ik’ te vertellen heeft’

Ans Pasfoto

Mevr. Ans Rijpert

Groeide op in een Brabants gezin met 6 kinderen.


Heeft jarenlang ervaring opgedaan binnen vele verschillende vormen van het onderwijsveld als docent lichamelijke opvoeding, vertrouwenspersoon en als leerlingbegeleider. Ze was zo ook vele jaren actief binnen de sportwereld en bedreef zelf sport tot op een hoog niveau.


Ook studeerde ze Gestalt en Psycho-Synthese, verdiepte zich in de Haptonomie en schoolde zich intensief op het gebied van innerlijke ontwikkelingsprocessen en de daar uit voortvloeiende individuele- en groepsdynamica.


Ze heeft zich jarenlang vastberaden en vol passie toegelegd op haar

persoonlijke groei, innerlijke verrijking en bewustwording.

Haar diepe verlangen volgend werkelijk zichzelf te kunnen zijn, trouw zoekend naar haar ware bron, aard en kracht te leven van binnenuit.

Door steeds opnieuw antwoorden te zoeken en als gevolg daarvan ze te vinden op dat wat en wie ze tegen kwam in haar leven, het leven zelf.

Nuchter en altijd volhardend, doorzoekend in alternatieven voor het reeds gekende en haar ware antwoorden en vorm vindend in het volgen van haar eigen levensweg.


Openstaand voor, maar zelden genoegen nemend met reguliere oplossingen die verzuimden vrede te brengen in haarzelf.

Door te leren erkennen, beluisteren en doorgronden van haar lichamelijke vertellingen, onbegrip, psychische hindernissen, een gevoel van zinloosheid bij zichzelf en anderen.

Een kundalini-weg doorlevend van jarenlange intuïtieve scholing,

van etherische en spirituele groei en bewustwording.


Ze werkt vanuit een holistisch besef en is sinds 1995 als zelfstandig ondernemer gevestigd en mededirecteur van ZieZijn.


Ze bezit een grote persoonlijke bewustzijnskracht en hanteert een praktische, passievolle, betrokken, enthousiaste werkwijze die door anderen ervaren en beschreven wordt van een grote herkenbare eenvoud en tamelijk uniek.


Vanuit doorleefde ervaringen komt zij tot het delen van authenticiteit en kennis in haar cursussen en consulten, die zich kenmerken door kwaliteit, inhoud, eenvoud, helderheid, intensiteit, creativiteit, daadkracht, onafhankelijkheid, nuchterheid en humor.


Haar werk wordt door velen als een inspirerende bron ervaren en brengt een frisse verhelderende, andere kijk op het vinden van een weg richting zichzelf. En biedt daarbij praktische ondersteuning om de gevraagde processen van verandering moedig en waarachtig aan te gaan.

Daarmee ieders menselijke functie in elke organisatie en structuur weer mogelijk makend.


Ieder op zijn eigen menselijke wijze.


Per 2 december 2023 is Ans met pensioen. Ze zal blij gemoed op haar eigen, unieke wijze deel uit blijven maken van The Art of CCB en vorm geven aan al datgene wat er op haar pad komt.

Hoe ons te benaderen?

Heeft u vragen?

We staan altijd voor een gesprek over uw bezigheden,

nieuwe projecten, creatieve mogelijkheden

en hoe we van dienst kunnen zijn