Kunst

Schilderijen, beelden, illustraties..

04_De_Bruiloft

Algemene Voorwaarden

Alle manuscripten, teksten en illustraties, op deze website zijn bestemd om in de privésfeer te lezen en te bekijken.

Om ze te beleven en ervan te genieten.


Wij waarderen het zeer wanneer u de illustrator en schrijver van het werk en haar rechten respecteert door

geen misbruik te maken noch geldelijk gewin te genereren uit het gebodene, zoals dat ook wettelijk geregeld is.
Niets mag dan ook verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook,

 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alja Zwierenberg en/of Ans Rijpert.


Alle rechten zijn voorbehouden.

38 Doe Wan Jee

Hoe ons te benaderen

Heeft u vragen?

We staan altijd open voor een gesprek over uw bezigheden,

nieuwe projecten, creatieve mogelijkheden

en hoe we van dienst kunnen zijn.