Kunst ~ Projecten ~ Boeken

Where Art and the Art of Life meet

Ik (Alja) ben geboren met een potlood achter een oor en wat penselen en verf in mijn broekzakken. Omdat deze natuurlijke manier om mijn innerlijke leven te delen werd genegeerd en ontkend, duurde het even voordat ik het belang ervan voor mijn leven ontdekte.


Mijn talenten ontwikkelen en me openstellen voor meer realiteiten dan die waarmee ik opgroeid ben, bracht me van overweldigd worden door het leven naar inzicht in het leven. In haar processen en natuurwetten. Het stelde me in staat om de essentie van het leven te begrijpen en haar metaforische vertellingen te verstaan.


Achter elk schilderij dat ik gemaakt heb zit een verhaal, gebaseerd op een werkelijke levensgebeurtenis, die mij deed zoeken naar antwoorden op de vele levensvragen die ik had.

 

U bent van harte uitgenodigd om te genieten van een compilatie van mijn werk.

Op dit moment werk ik aan:


‘Een nieuwe Dageraad’ – De geschiedenis van vandaag helend om een andere toekomst te kunnen creëren is een scheppingsverhaal die  werkelijkheden van het leven deelt die wij als mens vergeten lijken te zijn. Het zijn losse flarden geworden en daardoor lijken de antwoorden op levensvragen over de hele wereld verspreid te liggen. Opgedeeld in vele verhalen, lijkt iedereen een deel ervan in handen te hebben.


Het samenvoegen van de essentie van de vertellingen waar ik mee in contact ben gekomen, waar ik mezelf in herkent en hervonden heb, hebben me inzichten gebracht in waar in de geschiedenis we ons ware zelf zijn kwijtgeraakt en hoe we weer ’thuis’ kunnen komen.

In de loop der jaren creëerde ik ‘De Legende van Mazze’ een metaforische vertellingenreeks waarin de ontwikkelingen van het ‘eeuwige kind’ en de vele dimensies van bewustzijn die in het leven bestaan worden beschreven.

 

En in mijn zoektocht naar antwoord welke krachten woorden in zich dragen schreef ik ‘Wat ‘Ik’ te vertellen heb’.

Tot mijn eigen verbazing blijken woorden en de natuurlijke ontwikkeling van het (mede-) menselijke ego diep met elkaar verbonden en verweven te zijn.

 

De meeste boeken die ik schreef en illustreerde zijn in het Nederlands. Sommige hebben geen taal nodig omdat hun verhaal universeel is en door velen in ervaring kan worden herkend.

 

Ik hoop dat ze allemaal hun weg zullen vinden naar de harten van velen en nodig u graag uit om er hier van te genieten!

Voorwaarden

Alle manuscripten, teksten en illustraties, op deze website zijn bestemd om in de privésfeer te lezen en te bekijken.

Om ze te beleven en ervan te genieten.

Wij waarderen het zeer wanneer u de illustrator en schrijver van het werk en haar rechten respecteert door

geen misbruik te maken noch geldelijk gewin te genereren uit het gebodene, zoals dat ook wettelijk geregeld is.
Niets mag dan ook verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook,

 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alja Zwierenberg en/of Ans Rijpert.
Alle rechten zijn voorbehouden.

Hoe ons te benaderen

Heeft u vragen?

We staan altijd open om te praten over uw bezigheden,

nieuwe projecten, creatieve mogelijkheden

en hoe we van dienst kunnen zijn.