een andere kijk op kijken

Workshop 'Signaleren'

De vicieuze cirkel

 

 

Als ik blijf kijken

Zoals ik altijd heb gekeken

Blijf ik denken

Zoals ik altijd heb gedacht

 

Als ik blijf denken

Zoals ik altijd heb gedacht

Blijf ik geloven

Wat ik altijd heb geloofd

 

Als ik blijf geloven

Wat ik altijd heb geloofd

Blijf ik doen

Zoals ik altijd heb gedaan

 

Als ik blijf doen

Zoals ik altijd heb gedaan

Blijft mij overkomen

Wat mij altijd overkomt

 

Maar als ik nu mijn ogen sluit

En voel mijn ware zelf van binnen

Dan kom ik deze cirkel uit

En kan in steeds opnieuw beginnen.

 

 

(bron onbekend)

Een andere kijk op kijken

 

Wat doe je met een leerling die met lood in de schoenen je klas instapt, terwijl jij je voor die dag een stevig programma
hebt voorgenomen?
Wat doe je met een leerling die onbereikbaar lijkt, raar uit de ogen kijkt?
Wat doe je met een leerling die steeds weer alle aandacht opeist?

Herkenbare situaties, waar gewone oplossingen vaak onbevredigend werken.
Wat het in eerste instantie lijkt te zijn, is dat wel de hele waarheid? Is mijn antenne wel goed gericht?
Wat is er eigenlijk aan de hand en hoe stel ik de diagnose?

Door op een andere manier te kijken, me open te stellen kan ik meer en andere signalen leren kennen en verstaan dan mij tot nu toe bekend zijn. Alle signalen hebben een functie.
Door ze mij bewust te worden, kan ik mij bewust worden van wat er als totaal aan de hand is en kan ik komen tot adequaat handelen, resulterend in vaak verrassende, snelle en plezierige oplossingen.
Leeftijd en opleidingsniveau maken hierbij niet uit.

 

Inhoud Workshop

 

 

‘Als ik je trap dan zeg je auw!
Dan word je toonbaar bont en blauw.
Maar wordt ik op mijn ziek getrapt,
Dan is er niemand die dat snapt.’

In de workshop komen twee onderwerpen aan de orde;

 

1.Signaleren in en vanuit de praktijk: praktisch signaleren via al je zintuigen:

● Hoe signaleer ik en hoe maak ik me bewust van die signalen?
● Wat kan ik ermee? Wat kan een ander ermee?
● Het ontdekken van je eigen talent op dit gebied.

 

2. Wat doe je met signalen op je werkplek? Praktisch en creatief bezig zijn met wat je hebt waargenomen:

● Hoe signalen je kunnen helpen om een gesprek of les voor te bereiden.
● Hoe goed signaleren je een hoop tijd en energie kan besparen.
● Met welk signaal bereik ik die leerling?
● Vooral: hoe versta ik het signaal?

Wat aan de oppervlakte toont heeft in de diepte een bron en vindt daar zijn ware betekenis en oorsprong.

En daar ligt het antwoord in plaats van een oplossing.

Ans & Alja

Workshop

 

Ieder mens, jong of oud,  heeft te maken met meerdere lagen van zijn/haar bestaan. Zo bezit je een lichaam van vlees en bloed.

Je lichamelijke dimensie van bestaan, een duidelijk voor iedereen waarneembaar concreet, tastbare laag van je bestaan.

 

Daarnaast bezit je als mens ook minder tastbare en direct zichtbare lagen van je werkelijkheid.

Zoals de lagen van je beleving, van je emoties, je mentale en wezenlijke werkelijkheid.

 

Al deze werkelijkheden zijn met elkaar verbonden, beïnvloeden elkaar, werken met elkaar samen of elkaar tegen.

En allemaal krijgen ze duidelijk waarneembaar vorm in je tastbare fysieke bestaan als mens, dus ook op school.

Soms concreet waar te nemen als storend gedrag, soms als iemand die met lood in zijn schoenen over het schoolplein loopt.

Soms duidelijk gemanifesteerd als “verzet”, soms in subtielere vorm waarneembaar als ‘ongemotiveerdheid’.

 

Door je bewust te zijn dat, datgene wat je concreet waarneemt, bijvoorbeeld het gedrag van een leerling, zijn oorsprong op een ander niveau kan hebben dan je zelf denkt, verruimt je blik en geeft je de opening ‘anders te kijken’.

 

Als je bijvoorbeeld een leerling op zijn of haar gedrag aanspreekt en niet de bron ervan erkenning kunt geven, en daarmee de aanwezige behoefte niet vervult en daarmee de noodzaak tot het getoonde gedrag ook niet wegneemt, zal dat uiteindelijk niet de door beiden gewenste ontplooiing en groei teweeg brengen.

 

Herhaling en verergering zullen vaak de strategie blijken te zijn door de leerling gehanteerd om alsnog aandacht te verkrijgen voor datgene waar in wezen aandacht en ondersteuning voor wordt gevraagd en gezocht.

 

Zeker in een tijd waarin gedrag van leerlingen vaak grensoverschrijdend is, in meerdere opzichten, is het van groot belang  als school en voor leerlingen om zicht te krijgen op de dieper liggende oorzaken van het vaak zo buitensporige gedrag.

 

De workshop ‘Signaleren’ biedt concreet een vorm jezelf als instrument in te zetten binnen het onderwijs.

 

Een workshop die je laat ontdekken wat er aan mogelijkheden ligt bij jezelf en de ander om tot adequaat handelen te komen in het interactieve proces van onderwijs. Met als resultaat vaak verrassend snelle en plezierige oplossingen, waar we dus concreet mee kunnen werken, vaardigheden en bijzondere talenten als toegevoegde waarde binnen  het onderwijsveld

Praktische informatie

Doelgroep: Begeleiders / Docenten / Betrokkenen binnen het onderwijsleerproces van een leerling / student

Deelnemers: Minimaal 6 personen

Duur: Per dagdeel of in overleg

Plaats: Op locatie

Kosten: Offerte op aanvraag

Hoe ons te benaderen

Heeft u vragen?

We staan altijd open om te praten over uw bezigheden,

nieuwe projecten, creatieve mogelijkheden

en hoe we van dienst kunnen zijn.