Hallo,
fijn je te ontmoeten.

INNERLIJKE VERRIJKING

 

In een wereld en tijd waarin we onze menselijke waarden en inhoudelijke functie tastbaar dreigen te verliezen worden we steeds vaker herkenbaar herinnerd aan onze wezenlijke behoefte ons zelf te willen leven en daar doelmatig vorm en richting aan te geven.
Ieder op zijn eigen unieke wijze, gebruikmakend van de in je aanwezige gegeven talenten en een toegeëigende wil tot welzijn en geluk.
 

Doel is door middel van ‘Een andere Kijk op Kijken en het gebruik van de kracht van Taal’ je innerlijke zelf weer opnieuw als leidraad in je leven te nemen.

 

De persoonsgerichte begeleiding en inhoud van The Art of CCB kenmerkt zich door eenvoud, herkenbaarheid, kwaliteit, eerlijkheid en tijdloosheid. De werkwijze gedragen en voortkomend uit een grote persoonlijk doorleefde expertise en scholing.

 

Ervaren in het toepassen en begeleiden van individuele- en groepsprocessen, met als doel te komen tot bewustwording en hervinden van authentiek handelen. Het nuchtere verstand daaraan weer ten dienste stellend. Uitmondend in natuurlijke, praktische handels- en denkwijzen. Vanuit een diep respect voor het leven van je zelf, gebruikmaken van dat wat je ‘Ik’ je daarin te vertellen heeft.

 

Door anders te gaan kijken naar datgene wat het leven je brengt en daarmee vraagt, krijg je inzicht in diepere inhoudelijke vertellingen van je bestaan. En kun je ze leren beluisteren, herkennen, erkennen, toe-eigenen en verstaan en daarmee je eigen antwoord vinden en zijn. Er zuiver taal aan geven, waardoor jij zichtbaar wordt in je ware aanwezigheid.

 

De uiterlijke toegekende waarheid van de gebeurtenissen verandert naar een inhoudelijke gekende betekenis en waarde ervan.

 

Je bent het zelf.

 

Je bezit inzichten in je authentieke denken, je gedachtepatronen en de gevolgen ervan.

 

Je kent je beleving en die van anderen en bent je bewust van de omstandigheden waarin je verkeert.

En kent de kracht en functie van projectie en je ego in dit geheel.

 

Je bent daarmee in staat op ieder moment bewust opnieuw te kiezen en met behulp van je eigen zorgvuldig toegeëigende Ik-kracht het onderscheid te maken en daarmee je gehele functie weer in te nemen.

 

Je bent toegerust creatief te werk te gaan en vanuit jouw unieke mogelijkheden geïnspireerd en innovatief vorm te geven aan jouw gehele nu gekende zelf.

 

Het antwoord bezittend en bekwaam er zuivere taal aan te geven.

 

Jouw waar zijn te communiceren.

 

Jezelf geheel herinnerend en je waarheidskracht uitdrukkend.


‘Tell truth, always tell truth.
It satisfies your soul.’

Maya Angelou

Hoe ons te benaderen

Heeft u vragen?

We staan altijd open om te praten over uw bezigheden,

nieuwe projecten, creatieve mogelijkheden

en hoe we van dienst kunnen zijn